Досвід з мультилінгвального навчання

Останнім часом, все частіше і частіше говорять про білінгвальну освіту. Сьогодні білінгвальну освіту можна зустріти не тільки в школі, а й в дошкільному закладі. Наш заклад не став виключенням. В ДНЗ №25 ЦРД «Малюк» функціонують дві національні групи: єврейська група «Хаверім», польська група «Зернятко».

Саме тому, з 2017 року наш заклад став учасником Всеукраїнської дослідно-експериментальної роботи з проблеми «Формування багатомовності школярів: прогресивні європейські ідеї в українському контексті».

Завдання впровадження білінгвального навчання в закладі визначили в наступному:

 • моделювання білінгвального навчального простору (предметно-розвивального середовища)
 • підготовка педагогів до реалізації білінгвального навчання;
 • залучення дошкільників до вільного використання другої цільової мови в повсякденному житті, відродження польської та єврейської мови в рамках дошкільного закладу;
 • побудова системи роботи з батьками.

На реалізацію даних завдань педагогами закладу розроблені локальні програми:

 • локальна програма по вивченню польської мови та культури (2017);
 • парціальна програма з вивчення культури, традицій та історії єврейського народу (2017)
 • «Вивчаємо англійську разом з героями Волта Діснея» – програма з вивчення англійської мови із дітьми молодшого дошкільного віку (2016)),

З метою кращого засвоєння дітьми лексики різної тематики педагогами розроблені тримовні тематичні словники: українсько-єврейсько-англійський, який містить 384 слова сучасного розмовного івриту та українсько-польсько-англійський який охоплює понад 390 слів і фраз польською, англійською мовами, містить їх переклад.

Оформлені картотеки: методичної літератури, консультацій для батьків, дидактичних, рухливих, сюжетно-рольових, настільно-друкованих ігор, відеопідбірок, презентацій по вивченню польської, єврейської, англійської мов в ДНЗ.

Підготовка педагогів до реалізації білінгвального навчання здійснювалася в таких напрямках:

 • надання консультацій «Дитина в білінгвальному просторі», «Поликультурне суспільство», «Мовне середовище в групі», “Національні календарні свята” ,«Толерантність в полікультурному просторі;
 • відвідування семінарів, тренінгів;( Вихователь Горбан Н.О., – семінар «PJ Library » (єрейські історії та казки для дітей) Пиндик Л.В. – освітня конференція «Вибираєм польську» інноваційні технології у вивченні польської мови, Донська Л.Б – онлайн семінар # TESOLDRIVE 2019
 • cамоосвіта педагогів.

Безперервна освітня діяльність проводиться педагогами у відповідності з програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» і локальними програмами по вивченню культури, традицій та історії єврейського народу., по вивченню польської мови та культури і організована наступним чином:

 • в молодшій групі щоденно в режимних моментах в ігровій формі
 • в середній групі 3 рази в тиждень в безперервній організованій діяльності, щоденно в режимних моментах в ігровій формі
 • в старших групах щоденно в безперервній організованій діяльності та в режимних моментах в ігровій формі

Діяльність дітей супроводжують вихователі Горбан Н.О., Пиндик Л.В. педагог – предметник Донська Л.Б., музичний керівник Кирилова С.Г. , які володіють національними мовами (польською, івритом та ідишем) і мають можливість спілкуватись з дітьми на протязі дня. Саме педагоги-білінгви, здатні продукувати автентичну інформацію. Завдяки цьому , діти отримують необхідні їм знання, уміння і навички: аутентичну лексику, сучасні норми вимови і побудову граматичних і синтаксичних структур. Весь процес навчання цільовим мовам вибудовуємо, як процес задоволення особистісних, пізнавальних, ігрових потреб дітей в цікавому спілкуванні з дорослими та однолітками.

Для вивчення цільової мови в звичних для дітей умовах, педагоги використовують одну із методик мовного занурення – форму раннього часткового мовного занурення. Ця форма передбачає чітке дотримання принципу «один педагог – одна мова». Такий метод формує ігрове розвивальне середовище, розвиває у дітей лінгвістичні навики, пам’ять, увага, мислення, здатність сприймати мову на слух.

Під час режимних моментів( ранкового прийому, ігрової діяльності, прогулянок, організованої навчальної діяльності і т. д. ) педагоги-білінгви спілкуються з дітьми на цільових мовах, максимально наближаючи процес оволодіння мовою , використовуючи часткове мовне занурення з допомогою реальних предметів і картинок, в реальних ситуаціях в ігровій формі, створюючи сприятливий емоційний фон.

Організовуючи освітній процес педагоги надають перевагу методу CLILL(предметно-мовне інтегроване навчання). Використовують метод CLILL в ігровій діяльності, мовленнєвій, художньо – естетичній (театралізовано-музична діяльність, малювання). Дитина протягом дня перебуває в мовному середовищі, яке має розвивальний характер. В групах все обладнання., засоби навчання, наочний і роздатковий матеріал, всі методичні прийоми створюють і підтримують навчальний і розвивальний характер іншомовного середовища

Найефективнішими і дієвими для нас формами роботи з дітьми є:

 • мовний душ( робота з дітьми щоденно 30-60 хв. на цільовій мові);
 • STORY – LINE ( використання проектної діяльності, яка розрахована на 6-8 тижнів);
 • стіни, що розмовляють (саме таке предметно-ігрове середовище в групі створює атмосферу пізнавальної та мовної активності;
 • ранкове коло, на якому закріплюють: дні тижня, пори року, розвивають емоційний інтелект, використовують скоромовки, римівки, пісеньки, супроводжують їх жестами і рухами.

Інтегровані заняття організовуємо в першу половину дня. Наприклад під час інтегрованого заняття з пріоритетом художньо-естетичного та логіко-математичного розвитку «Соковите яблуко» діти малюють яблуко, передають форму і колір, відзначають характерні особливості форми і відтінки кольору. При цьому вихователь єврейської групи Горбан Н.О в активний словник дітей вводить нове слово тапуах – яблуко, закріплює з дітьми кольори: адом – червоний, ярок – зелений та геометричну форму, яку нагадує яблуко: ігуль – коло.

Вихователь Пиндик Л.В. під час проведення інтегрованого заняття з музики, малювання та розвитку мовлення «День народження» використовує білінгвальний компонент : закріплює лексичні одиниці на польській мові ( добрий день – dzień dobry, до побачення- do widzenia мене звати- mam na imię/ nazywam się, кольори- kolory), вводить в активний словник (в мене сьогодні день народження- mam dzisiaj dzień urodzin, подарунок, мені 4 роки, кулька- bałon).

Під час ігрової діяльності (сюжетно-рольових ігор, рухливих, дидактичних) відбувається обˊєднання рухової, емоційної і розумової діяльності дітей. Під час творчої діяльності (ліплення, малювання, СХД) у дошкільнят задіяні різні види памˊяті (моторна, візуальна і асоціативна). Наприклад вихователь Пиндик Л.В в процесі діяльності дітям пропонує за допомогою кольорового піску створити відкритки з національним орнаментом, всі дії дітей коментує на польській мові інструктивно. Таким чином діти занурюючись у мовне середовище отримують нові знання. Окрім цього вихователь проводить експерименти зі змішування фарб, діти шляхом змішування двох або і трьох кольорів отримують новий колір. Вихователь успішно використовує метод CLILL і в інших темах: «Їжа», «Тварини», «Природа», «Пори року» та ін.. Так на протязі дня, в ненав’язливій формі, в різних видах діяльності, виходячи з інтересів дітей, відбувається отримання і закріплення знань по цільовим мовам (польська, єврейська, англійська). Керівник гуртка англійської мови Донська Л.Б. впроваджуючи метод CLILL у своїй роботі, сприяє всебічному розвитку дитини, розширенню кругозору за допомогою англійської мови. Наприклад: тему «Транспорт» розглядає педагог в конкретній ситуації. Котові Тому необхідно прилетіти на літаку на день народження до бабусі. Для створення емоційно-позитивної атмосфери, педагог наочно демонструє яскраві картинки великого формату. Для успішного засвоєння матеріалу використовує гру, в якій діти повинні співвіднести звук, який видає транспорт з відповідною картинкою. Оптимізуючи умови навчання, проводить гру з пантомімою, в якій діти інсценують певний вид транспорту і рухаючись імітують його. Таким чином, на занятті педагог задіює різні аналізатори для сприйняття дітьми матеріалу, розвитку іншомовного мовлення.

На заняттях з фізичного виховання педагоги планують Cames з використанням CLILL. Вихователі прописують скрипти гри ( конкретні слова, вирази, які говорить педагог і очікує для обговорення дітьми під час гри). Фрази переходять із гри і гру, що максимально збільшує час говоріння дітей на цільовій мові на протязі дня.

Розширення та активізація словникового запасу дітей проходить поступово. Педагоги Горбан Н.О., Пиндик Л.В., Донська Л.Б використовують ілюстративний матеріал, прослуховування казок, віршів, пісень, програвання ситуацій, наочне моделювання, кометування дій на цільовій мові. За дорученням вихователя дитина показує і називає різноманітні предмети на картинках, деталі і частини предметів, відносини між персонажами. При багаторазовому перегляді вирази починають повторюватися , впізнаватися, узагальнюватися і запам’ятовуватися. Згодом дитина самостійно відтворює слова, фрази, речення, а також послідовність опису.

Неабиякого значення педагоги надають сюжетно-рольовим і фонетичним іграм («Драбина знань», «Відлуння»), під час організації яких, відпрацьовуються звуки, звукосполучення, слова цільової мови найбільш важкі для вимови ( білка- wiewórka / вєвюрка- squi rrel). Активно використовують настільно-друковані і комп’ютерні ігри з фразами, які повторюються, в яких діти взаємодіють один з одним безпосередньо, а не через вихователя. Вихователь організовує таку гру, паралельно навчає дітей всім необхідним виразам, а потім передає їм ініціативу самостійно проводити гру з дотриманням всіх вивчених правил.

Вивчаючи мову, за допомогою методу CLILL, діти розширюють свій кругозір,отримують уявлення про світ в цілому, про правила поведінки і реагування в різних життєвих ситуація.
Функціонально використовується мова і в процесі спільної діяльності дитини і вихователя, а саме: під час гри, прогулянки, спільної участі в інсценуваннях, театралізованих дійствах, рольових іграх, концертній діяльності, що дозволяє практично використовувати вивчену лексику.

Музичний керівник Пиндик Л.В. інтегрує різні види діяльності на музичних заняттях через принцип «один предмет – одна мова»: зв’язок іграшки з певною мовою білка – спів на українській мові, зайчик – на польській). Зворотній зв’язок здійснюється за принципом «один предмет-одна мова»: дитина самостійно визначає за якого героя хоче пограти і виконати завдання

Музкерівник Кирилова С.Г. раз на тиждень проводяться заняття з КЕН(культури єврейського народу) під час яких вивчає з дітьми історію, традиції, звичаї єврейських свят, зокрема, РОШ- hА-ША НА, Ханука, Шавуот, Суккот, Пурім, Песах. Щопˊятниці в другу половину дня проводиться Шабат. Щопонеділка педагог Пиндик Л.В. проводить заняття з КПН (культури польського народу). В процесі навчально-пізнавальної діяльності орієнтуємо увагу дітей на виховання поваги до традицій іудаїзму, польських традицій, відчуття приналежності до народу Ізраїлю, Польщі, разом з тим толерантності.

Вихователі організовують дану діяльність відповідно до річного циклу, пов’язаного з традиційними національними святами. До кожного свята діти разом з дорослими виготовляють поробки, декорації , костюми з використанням національних елементів. В процесі виготовлення атрибутів діти описують дії та матеріали (Сміятися- Śmiać się/ шмячь шє – цахак –Laugh, Допоможіть!- Proszę o pomocy!/ Пооше о ромоци!-та`азру -Help me) Спільно з вихователями готують традиційні для свят національні єврейські та польські блюда, знайомляться в процесі цієї діяльності з інструментами, матеріалами, продуктами (риба- ryba/ риба- даг-fish) В ході підготовки створюється атмосфера очікування, а кульмінація – прихід батьків і знайомих на вистави дітей, які проходять на цільовій мові (Пурімшпіль, Wielkanoc \ Вєлканоц ).

Для успіху і впевненості у своїх силах дітям необхідна щоденна співпраця в процесі навчання не тільки з педагогами , а також і з батьками. Тому батьки стали безпосередніми учасниками педагогічного процесу, що є важливою умовою повноцінного мовного розвитку дитини. Ми залучаємо батьків до спільних заходів по святкуванню національних свят, проводимо «Дні відкритих дверей», відкритих підсумкових занять, індивідуальні консультації , оформляємо і оновлюємо інформаційні стенди для батьків.

Педагоги нашого закладу розробили опитувальники щодо рівня засвоєння цільової мови і тричі на рік проводять діагностику оволодіння дітьми мови. Результати показали достатньо високий рівень засвоєння лексики та мовних конструкцій на різні теми.

На досвіді ми переконались, що використання мультилінгвальної системи навчання сприяє ранній диференціації мов, тобто, діти 4-6 років можуть переключатись з рідної мови на цільову, яка будується по правилам і лексично вірна. Дитина стає більш комунікабельною, мобільною, вчиться працювати паралельно в різних напрямах.

Результатом спільної діяльності педагогів з впровадження білінгвальної моделі навчання є те, що випускник наших білінгвальних груп:

 • знайомий з азами польської , єврейської історії та культури;
 • володіє певним лексичним запасом одиниць і мовних зразків по темам;
 • використовує знання у реальному мовному середовищі;
 • знає близько 300 слів . Цього достатньо для занурення в мовне середовище і вивчення польської, єврейської мов в подальшому в школі.

Додатки по темі

 • Презентація "Мультилінгвальна освіта" (104 Mb)