Нормативно правова-база

  Базові документи

 • Конституція України
 • Закон України "Про освіту"
 • Закон України "Про дошкільну освіту"
 • Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
 • Закон України "Про охорону дитинства"
 • Закон України "Про Державний Гімн України"
 • Конвенція про права дитини
 • Положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти
 • Інструктивно-методичні рекомендації МОН України щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти
 • Указ президента України "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року"
 • Наказ "Про затвердження рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України"
 • Лист МОН України "Про організацію обліку дітей дошкільного віку"
 • Лист МОН України "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 • Лист "Про організацію навчання учнів 1-го класу на базі дошкільного навчального закладу"
 • Базовий компонент дошкільної освіти
 • Наказ МОН "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти"
 • Наказ МОН "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 • Основні вимоги до формування штатного розкладу дошкільних закладів
 • Установчі документи

 • Положення про дошкільний навчальний заклад
 • Наказ про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу
 • Документи з атестації

 • Положення про атестацію педагогічних працівників
 • Роз"яснення МОН України щодо особливостей застосування Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників
 • Документи з діловодства

 • Наказ МОН України "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах"
 • Уніфікована система організацій-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ4163-2003
 • Обладнання

 • Наказ про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти
 • Лист про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році
 • Документи з планування

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 № 1/9-455 "Планування роботи в дошкільних навчальних закладах"
 • Лист МОН України від 16.08.2019 "1/9-523 "Про національно-патріотичне виховання у закладах дошкільної освіти у 2019/2020 н.р."
 • Інструктивно-методичні рекомендації "Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі"(Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти №1.4/18-3082 від 26.07.10 року
 • Лист МОН України від 20.10.2016 №1/9-561 "Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів з ознайомлення дітей із народними традиціями, святами та обрядами
 • Лист МОН України від 07.10.2016 № 542 "Щодо застосування державної мови"
 • Лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-454 "Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах"
 • Лист МОН України від 06.11.2015 № 1/9-535 "Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі"
 • Лист МОН України від 18.09.2014 №1/9-473 "Щодо розв"язання окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів"
 • Наказ МОН України 20.04.2015 № 446 “Про гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності”‘
 • Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період лист від 16.03.2012 №1/9-198
 • Про розроблення програм для дошкільної освіти лист від 28.02.2013 №1/9-152
 • Лист МОН України від 12 грудня 2019 1/9-766 "Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньопереміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками"
 • Лист від 30 липня 2020 року "Щодо діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021н.р."
 • Документи з oхорони життя, здоров”я та фізичного розвитку

 • Лист МОН від 02.09.2016 № 1/9-456 “Щодо організації фізкультурно - оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах”
 • Наказ Міністерства охорони життя і здоров"я України від 23.07.2002 №280 щодо організації проведення обов"язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов"язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров"я України від 23.07.2002 №280"
 • Лист Міністерства від 23.09.2014 №1/9-482 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в дошкільних навчальних закладах"
 • Лист МОН України від 25.05.2016 №2/4-14-926-16 "Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів"
 • Про організацію фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період (лист від 28.05.2012 №1/9-413)
 • Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 №458
 • Документи щодо роботи з дітьми, які не відвідують ЗДО

 • Лист МОН України від 04.10.2007 №1/9-583 "Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади"
 • Наказ Міністерства і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 №714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім"ї"
 • Документи щодо роботи з батьками

 • Лист МОН України від 17.12.2008 № 1/9-811 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"
 • Наказ Міністерства і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 №714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім"ї"
 • Лист МОН України від 11.10.2017 № 1/9-546 "Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців"
 • Документи з організації інклюзії в ЗДО

 • Спільний наказ МОНУ та МОЗУ від 06.02.2015 № 104/52 "Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах"
 • Лист МОНУ від 13.11.2018 № 1/9-691 "Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах"
 • Наказ МОНУ від 08.06.2018 № 609 "Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в закладі загальної середньої та дошкільної освіти"
 • Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти. затверджений постановою КМУ від 10.04.2019 №530
 • Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
 • Лист МОН № 1/9-302 від 04.06.20 року "Щодо надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами закладами освіти в літній період"
 • Наказ МОН України 23.04.2018 № 414 "Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти"
 • Документи щодо організації освітнього процесу в умовах карантину

 • Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
 • Постанова "Про встановлення карантину та запровадження посилених
 • Постанова "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
 • Постанова "Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв язку з поширенням коронавірусної хвороби(COVID-19)"